Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõgeva vald

Rahvaarv 13 407
-1%
2020
Asustustihedus 12,9 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Elussündide arv 128
7%
2019
Elussündide arv 128
7%
2019
Ülalpeetavate määr 61,7 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 128,2 eurot
5,2%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 110
-2%
2019
Registreeritud töötud 333
16%
2021