Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõgeva vald

Rahvaarv 13 262
-1,1%
2021
Asustustihedus 12,8 elanikku km² kohta
-1,1%
2021
Elussündide arv 114
-10,9%
2020
Elussündide arv 114
-10,9%
2020
Ülalpeetavate määr 62,8 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 193,6 eurot
5,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 940
-3,3%
2020
Registreeritud töötud 317
-1,9%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!