Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Mustvee vald

Rahvaarv 5 350
-2%
2020
Asustustihedus 8,7 elanikku km² kohta
-2,2%
2020
Elussündide arv 34
-6%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 691
1%
2020
Ülalpeetavate määr 59,8 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 063,6 eurot
6,0%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 832
2%
2019
Registreeritud töötud 168
27%
2021