Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põltsamaa vald

Rahvaarv 9 685
-1%
2020
Asustustihedus 10,9 elanikku km² kohta
-0,7%
2020
Elussündide arv 98
4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 139
1%
2020
Ülalpeetavate määr 62,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 165,7 eurot
5,6%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 751
0%
2019
Registreeritud töötud 279
22%
2021