Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põltsamaa vald

Rahvaarv 9 616
-0,7%
2021
Asustustihedus 10,8 elanikku km² kohta
-0,7%
2021
Elussündide arv 81
-17,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 139
1,4%
2020
Ülalpeetavate määr 64,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 209,1 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 599
-4,1%
2020
Registreeritud töötud 198
-0,5%
AUGUST 2021

Hooldustööde tõttu ei tööta andmete esitamise keskkond eSTAT ja väljundkaardi rakendus 26.09 kell 8.00 kuni 16.00. Vabandage ebamugavuste pärast!