Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lääne maakond

Rahvaarv 20 444
0%
2020
Asustustihedus 11,3 elanikku km² kohta
-0,3%
2020
Loomulik iive -55
-37%
2019
Elussündide arv 198
4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 946
3%
2020
SKP jooksevhindades 213,6 miljonit eurot
7,7%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 144 eurot
-10,1%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 62,1 %
2019