Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lääne maakond

Rahvaarv 20 285
-0,8%
2021
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Loomulik iive -87
58,2%
2020
Elussündide arv 198
0,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 946
3,2%
2020
SKP jooksevhindades 213,6 miljonit eurot
7,7%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 294 eurot
13,2%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 62,1 %
2019