Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Haapsalu

Rahvaarv 12 883
-1,5%
2021
Asustustihedus 47,4 elanikku km² kohta
-1,5%
2021
Elussündide arv 117
2,6%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 816
5,2%
2020
Ülalpeetavate määr 68,3 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 220,3 eurot
3,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 908
-4,0%
2020
Registreeritud töötud 365
-21,0%
OKTOOBER 2021