Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lääne-Nigula vald

Rahvaarv 6 983
-1%
2020
Asustustihedus 4,8 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Elussündide arv 83
17%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 028
0%
2020
Ülalpeetavate määr 58,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 174,0 eurot
4,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 704
-1%
2019
Registreeritud töötud 251
26%
2021