Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Vormsi vald

Rahvaarv 386
-1%
2020
Asustustihedus 4,1 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Elussündide arv 1
-67%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 102
5%
2020
Ülalpeetavate määr 45,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 388,1 eurot
6,0%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 167
-4%
2019
Registreeritud töötud 10
0%
2021