Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lääne-Viru maakond

Rahvaarv 58 402
-0,8%
2021
Asustustihedus 15,8 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Loomulik iive -249
40,7%
2020
Elussündide arv 569
-11,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 7 123
4,1%
2020
SKP jooksevhindades 705,7 miljonit eurot
10,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 279 eurot
8,6%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 61,6 %
2019