Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kadrina vald

Rahvaarv 4 791
0,0%
2021
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
0,0%
2021
Elussündide arv 50
11,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 532
3,7%
2020
Ülalpeetavate määr 57,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 263,5 eurot
3,0%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 832
-4,3%
2020
Registreeritud töötud 116
-7,2%
OKTOOBER 2021