Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kadrina vald

Rahvaarv 4 790
-1%
2020
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
-1,4%
2020
Elussündide arv 45
-21%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 532
4%
2020
Ülalpeetavate määr 56,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 226,8 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 914
-4%
2019
Registreeritud töötud 142
5%
2021