Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rakvere linn

Rahvaarv 15 085
-1%
2020
Asustustihedus 1 403,3 elanikku km² kohta
-0,7%
2020
Elussündide arv 167
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 893
2%
2020
Ülalpeetavate määr 62,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 181,5 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 004
-4%
2019
Registreeritud töötud 529
6%
2021