Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rakvere vald

Rahvaarv 5 619
0,5%
2021
Asustustihedus 19,1 elanikku km² kohta
0,5%
2021
Elussündide arv 49
-23,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 867
20,4%
2020
Ülalpeetavate määr 58,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 229,8 eurot
5,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 188
-4,2%
2020
Registreeritud töötud 173
-9,0%
OKTOOBER 2021