Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tapa vald

Rahvaarv 10 761
-1%
2020
Asustustihedus 22,4 elanikku km² kohta
-1,3%
2020
Elussündide arv 98
2%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 011
-2%
2020
Ülalpeetavate määr 63,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 116,4 eurot
4,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 829
-8%
2019
Registreeritud töötud 492
19%
2021