Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Väike-Maarja vald

Rahvaarv 5 782
-1%
2020
Asustustihedus 8,5 elanikku km² kohta
-1,5%
2020
Elussündide arv 68
17%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 724
2%
2020
Ülalpeetavate määr 62,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 097,4 eurot
4,9%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 169
-3%
2019
Registreeritud töötud 210
18%
2021