Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Vinni vald

Rahvaarv 6 849
0%
2020
Asustustihedus 6,8 elanikku km² kohta
0,2%
2020
Elussündide arv 98
4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 886
5%
2020
Ülalpeetavate määr 57,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 116,2 eurot
6,6%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 585
-3%
2019
Registreeritud töötud 280
16%
2021