Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viru-Nigula vald

Rahvaarv 5 575
-2,0%
2021
Asustustihedus 17,9 elanikku km² kohta
-2,0%
2021
Elussündide arv 48
-12,7%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 555
4,1%
2020
Ülalpeetavate määr 66,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 235,3 eurot
5,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 061
-7,4%
2020
Registreeritud töötud 221
-6,8%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!