Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viru-Nigula vald

Rahvaarv 5 690
-2%
2020
Asustustihedus 18,2 elanikku km² kohta
-1,6%
2020
Elussündide arv 55
-2%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 555
4%
2020
Ülalpeetavate määr 64,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 169,7 eurot
5,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 226
-1%
2019
Registreeritud töötud 248
9%
2021