Väike-Maarja vald

Rahvaarv 5 782
-1%
2020
Asustustihedus 8,5 elanikku km² kohta
-1,5%
2020
Elussündide arv 68
17%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 711
1%
2019
Ülalpeetavate määr 62,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 097,4 eurot
4,9%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 169
-3%
2019
Registreeritud töötud 177
29%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!