Haapsalu

Rahvaarv 13 075
0%
2020
Asustustihedus 48,1 elanikku km² kohta
0,0%
2020
Elussündide arv 114
-3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 726
-1%
2019
Ülalpeetavate määr 66,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 174,8 eurot
5,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 110
-1%
2019
Registreeritud töötud 438
46%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!