Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Pärnu maakond

Rahvaarv 86 185
0,3%
2020
Asustustihedus 15,9 elanikku km² kohta
0,3%
2020
Loomulik iive -244
19,0%
2019
Elussündide arv 874
-1,5%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 11 545
1,3%
2020
SKP jooksevhindades 1 169 miljonit eurot
7,8%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 185 eurot
-3,8%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 64,3 %
2019