Pärnu maakond

Rahvaarv 86 185
0%
2020
Asustustihedus 15,9 elanikku km² kohta
0,3%
2020
Loomulik iive -244
19%
2019
Elussündide arv 874
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 11 394
0%
2019
SKP jooksevhindades 1 079 miljonit eurot
10%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 127 eurot
-3,8%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 64,3 %
2019