Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Pärnu maakond

Rahvaarv 86 185
0%
2020
Asustustihedus 15,9 elanikku km² kohta
0,3%
2020
Loomulik iive -244
19%
2019
Elussündide arv 874
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 11 545
1%
2020
SKP jooksevhindades 1 169 miljonit eurot
8%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 162 eurot
-0,9%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 64,3 %
2019