Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Pärnu maakond

Rahvaarv 85 760
-0,5%
2021
Asustustihedus 15,8 elanikku km² kohta
-0,5%
2021
Loomulik iive -374
53,3%
2020
Elussündide arv 805
-7,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 11 545
1,3%
2020
SKP jooksevhindades 1 169 miljonit eurot
7,8%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 266 eurot
12,3%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 64,3 %
2019