Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kihnu vald

Rahvaarv 690
0%
2020
Asustustihedus 39,8 elanikku km² kohta
0,4%
2020
Elussündide arv 5
-58%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 131
2%
2020
Ülalpeetavate määr 38,8 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 208,9 eurot
6,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 268
3%
2019
Registreeritud töötud 44
33%
2021