Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lääneranna vald

Rahvaarv 5 190
-1,0%
2021
Asustustihedus 4 elanikku km² kohta
-1,0%
2021
Elussündide arv 36
12,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 839
0,0%
2020
Ülalpeetavate määr 61,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 151,4 eurot
4,5%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 847
-6,4%
2020
Registreeritud töötud 214
10,9%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!