Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lääneranna vald

Rahvaarv 5 190
-1,0%
2021
Asustustihedus 4 elanikku km² kohta
-1,0%
2021
Elussündide arv 36
12,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 839
0,0%
2020
Ülalpeetavate määr 61,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 151,4 eurot
4,5%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 847
-6,4%
2020
Registreeritud töötud 191
-12,4%
AUGUST 2021

Hooldustööde tõttu ei tööta andmete esitamise keskkond eSTAT ja väljundkaardi rakendus 26.09 kell 8.00 kuni 16.00. Vabandage ebamugavuste pärast!