Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põhja-Pärnumaa vald

Rahvaarv 8 190
-1%
2020
Asustustihedus 8,1 elanikku km² kohta
-0,6%
2020
Elussündide arv 83
5%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 839
0%
2020
Ülalpeetavate määr 59,8 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 316,6 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 974
0%
2019
Registreeritud töötud 261
25%
2021