Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Saarde vald

Rahvaarv 4 505
-1%
2020
Asustustihedus 4,2 elanikku km² kohta
-0,9%
2020
Elussündide arv 39
-15%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 548
0%
2020
Ülalpeetavate määr 58,7 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 140,1 eurot
6,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 682
-1%
2019
Registreeritud töötud 172
8%
2021