Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tori vald

Rahvaarv 11 946
1,1%
2021
Asustustihedus 19,5 elanikku km² kohta
1,1%
2021
Elussündide arv 135
0,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 358
2,5%
2020
Ülalpeetavate määr 58,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 195,0 eurot
3,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 533
-2,6%
2020
Registreeritud töötud 469
-6,4%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!