Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tori vald

Rahvaarv 11 821
1,4%
2020
Asustustihedus 19,3 elanikku km² kohta
1,4%
2020
Elussündide arv 134
3,1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 358
2,5%
2020
Ülalpeetavate määr 56,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 155,7 eurot
6,6%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 654
0,5%
2019
Registreeritud töötud 549
42,6%
VEEBRUAR 2021