Häädemeeste vald

Rahvaarv 4 823
0%
2020
Asustustihedus 9,8 elanikku km² kohta
0,0%
2020
Elussündide arv 45
15%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 612
-2%
2019
Ülalpeetavate määr 54,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 194,2 eurot
8,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 789
-2%
2019
Registreeritud töötud 182
41%
2020