Lääneranna vald

Rahvaarv 5 242
-2%
2020
Asustustihedus 4 elanikku km² kohta
-2%
2020
Elussündide arv 32
-30%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 839
1%
2019
Ülalpeetavate määr 59,8 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 102,3 eurot
5,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 974
0%
2019
Registreeritud töötud 201
29%
2020