Tori vald

Rahvaarv 11 821
1%
2020
Asustustihedus 9,5 elanikku km² kohta
-0,2%
2020
Elussündide arv 134
3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 325
-1%
2019
Ülalpeetavate määr 56,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 155,7 eurot
6,6%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 654
0%
2019
Registreeritud töötud 461
40%
2020