Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põlva maakond

Rahvaarv 24 473
-0,7%
2021
Asustustihedus 13,4 elanikku km² kohta
-0,7%
2021
Loomulik iive -149
52,0%
2020
Elussündide arv 209
-15,7%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 139
1,4%
2020
SKP jooksevhindades 204,1 miljonit eurot
11,8%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 215 eurot
-4,2%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 54,9 %
2019