Põlva maakond

Rahvaarv 24 647
-1%
2020
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
-1,4%
2020
Loomulik iive -98
-16%
2019
Elussündide arv 248
8%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 123
2%
2019
SKP jooksevhindades 210,6 miljonit eurot
8,3%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 268 eurot
3,6%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 54,9 %
2019