Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põlva maakond

Rahvaarv 24 647
-1%
2020
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
-1,4%
2020
Loomulik iive -98
-16%
2019
Elussündide arv 248
8%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 139
1%
2020
SKP jooksevhindades 204,1 miljonit eurot
11,8%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 268 eurot
3,6%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 54,9 %
2019