Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Põlva vald

Rahvaarv 13 717
-1%
2020
Asustustihedus 19 elanikku km² kohta
-1%
2020
Elussündide arv 135
-3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 618
2%
2020
Ülalpeetavate määr 59,7 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 130,7 eurot
6,9%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 204
-3%
2019
Registreeritud töötud 565
10%
2021