Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Räpina vald

Rahvaarv 6 179
-1,4%
2021
Asustustihedus 10,4 elanikku km² kohta
-1,4%
2021
Elussündide arv 48
-23,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 774
-0,3%
2020
Ülalpeetavate määr 58,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 182,0 eurot
6,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 174
-3,8%
2020
Registreeritud töötud 181
-12,6%
AUGUST 2021

Hooldustööde tõttu ei tööta andmete esitamise keskkond eSTAT ja väljundkaardi rakendus 26.09 kell 8.00 kuni 16.00. Vabandage ebamugavuste pärast!