Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Räpina vald

Rahvaarv 6 268
-1%
2020
Asustustihedus 10,6 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Elussündide arv 63
26%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 774
0%
2020
Ülalpeetavate määr 56,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 107,3 eurot
6,0%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 259
-2%
2019
Registreeritud töötud 256,0
18,5%
2021