Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Räpina vald

Rahvaarv 6 179
-1,4%
2021
Asustustihedus 10,4 elanikku km² kohta
-1,4%
2021
Elussündide arv 48
-23,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 774
-0,3%
2020
Ülalpeetavate määr 58,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 182,0 eurot
6,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 174
-3,8%
2020
Registreeritud töötud 192
-9,4%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!