Kanepi vald

Rahvaarv 4 662
-2%
2020
Asustustihedus 9 elanikku km² kohta
-2%
2020
Elussündide arv 50
22%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 606
1%
2019
Ülalpeetavate määr 57,8 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 215,5 eurot
5,6%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 795
-2%
2019
Registreeritud töötud 147
11%
2020