Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rapla maakond

Rahvaarv 33 116
-0,5%
2021
Asustustihedus 12,0 elanikku km² kohta
-0,5%
2021
Loomulik iive -76
38,2%
2020
Elussündide arv 317
-10,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 250
0,1%
2020
SKP jooksevhindades 407,5 miljonit eurot
10,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 309 eurot
12,5%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 66,1 %
2019