Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rapla maakond

Rahvaarv 33 282
0%
2020
Asustustihedus 12,0 elanikku km² kohta
-0,1%
2020
Loomulik iive -55
-18%
2019
Elussündide arv 353
4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 250
0%
2020
SKP jooksevhindades 407,5 miljonit eurot
10,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 220 eurot
1,9%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 66,1 %
2019