Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rapla maakond

Rahvaarv 33 116
-0,5%
2021
Asustustihedus 12,0 elanikku km² kohta
-0,5%
2021
Loomulik iive -76
38,2%
2020
Elussündide arv 317
-10,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 250
0,1%
2020
SKP jooksevhindades 317,4 miljonit eurot
-5,3%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 301 eurot
6,6%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 66,1 %
2019

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!