Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kohila vald

Rahvaarv 7 286
2%
2020
Asustustihedus 31,7 elanikku km² kohta
2,4%
2020
Elussündide arv 100
25%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 833
7%
2020
Ülalpeetavate määr 56,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 408,7 eurot
7,4%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 988
1%
2019
Registreeritud töötud 310
28%
2021