Märjamaa vald

Rahvaarv 7 427
-1%
2020
Asustustihedus 6,4 elanikku km² kohta
-1,4%
2020
Elussündide arv 59
-8%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 048
2%
2019
Ülalpeetavate määr 59,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 162,8 eurot
6,2%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 915
-2%
2019
Registreeritud töötud 239
37%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!