Rapla vald

Rahvaarv 13 109
-1%
2020
Asustustihedus 15,3 elanikku km² kohta
-0,6%
2020
Elussündide arv 126
-12%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 755
2%
2019
Ülalpeetavate määr 60,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 259,4 eurot
5,5%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 391
-2%
2019
Registreeritud töötud 409
45%
2020