Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Saare maakond

Rahvaarv 33 032
-0,2%
2021
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-0,2%
2021
Loomulik iive -115
105,4%
2020
Elussündide arv 324
-11,7%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 895
4,3%
2020
SKP jooksevhindades 467,2 miljonit eurot
7,9%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 235 eurot
8,5%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 65,5 %
2019