Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Saare maakond

Rahvaarv 33 083
0%
2020
Asustustihedus 11,3 elanikku km² kohta
-0,1%
2020
Loomulik iive -56
-53%
2019
Elussündide arv 367
10%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 895
4%
2020
SKP jooksevhindades 467,2 miljonit eurot
7,9%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 209 eurot
4,5%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 65,5 %
2019