Saare maakond

Rahvaarv 33 083
0%
2020
Asustustihedus 11,3 elanikku km² kohta
-0,1%
2020
Loomulik iive -56
-53%
2019
Elussündide arv 367
10%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 694
1%
2019
SKP jooksevhindades 429,4 miljonit eurot
7,5%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 138 eurot
5,0%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 65,5 %
2019