Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Muhu vald

Rahvaarv 1 879
0%
2020
Asustustihedus 9,0 elanikku km² kohta
0,2%
2020
Elussündide arv 18
64%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 306
9%
2020
Ülalpeetavate määr 56,8 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 301,0 eurot
5,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 742
2%
2019
Registreeritud töötud 71
58%
2021