Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ruhnu vald

Rahvaarv 131
-7%
2020
Asustustihedus 11,0 elanikku km² kohta
-7,1%
2020
Elussündide arv 0
-100%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 26
4%
2020
Ülalpeetavate määr 26,0 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 510,0 eurot
8,4%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 64
-11%
2019
Registreeritud töötud 2
0%
2021