Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Saaremaa vald

Rahvaarv 30 973
-0,3%
2021
Asustustihedus 11,4 elanikku km² kohta
-0,3%
2021
Elussündide arv 312
-10,6%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 563
4,0%
2020
Ülalpeetavate määr 58,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 233,8 eurot
3,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 12 080
-3,8%
2020
Registreeritud töötud 899
-6,0%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!