Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Saaremaa vald

Rahvaarv 30 973
-0,3%
2021
Asustustihedus 11,4 elanikku km² kohta
-0,3%
2021
Elussündide arv 312
-10,6%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 563
4,0%
2020
Ülalpeetavate määr 58,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 233,8 eurot
3,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 12 080
-3,8%
2020
Registreeritud töötud 848
-7,6%
JUULI 2021