Tartu maakond

Rahvaarv 153 317
0%
2020
Asustustihedus 45,8 elanikku km² kohta
0,2%
2020
Loomulik iive 402
-4%
2019
Elussündide arv 2 023
3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 19 542
1%
2019
SKP jooksevhindades 2 714,2 miljonit eurot
10,3%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 451 eurot
0,8%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 69,8 %
2019