Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tartu maakond

Rahvaarv 153 912
0,4%
2021
Asustustihedus 46,0 elanikku km² kohta
0,4%
2021
Loomulik iive 196
-51,2%
2020
Elussündide arv 1 825
-9,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 20 315
4,0%
2020
SKP jooksevhindades 2 962,5 miljonit eurot
9,4%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 575 eurot
8,6%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 69,8 %
2019