Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tartu maakond

Rahvaarv 153 912
0,4%
2021
Asustustihedus 45,8 elanikku km² kohta
0,2%
2020
Loomulik iive 402
-4,3%
2019
Elussündide arv 1 825
-9,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 20 315
4,0%
2020
SKP jooksevhindades 2 962,5 miljonit eurot
9,4%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 542 eurot
0,6%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 69,8 %
2019