Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Tartu maakond

Rahvaarv 153 912
0,4%
2021
Asustustihedus 46,0 elanikku km² kohta
0,4%
2021
Loomulik iive 196
-51,2%
2020
Elussündide arv 1 825
-9,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 20 315
4,0%
2020
SKP jooksevhindades 2 968,1 miljonit eurot
-2,3%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 531 eurot
7,9%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 69,8 %
2019

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!