Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Elva vald

Rahvaarv 14 630
1%
2020
Asustustihedus 20,0 elanikku km² kohta
0,9%
2020
Elussündide arv 157
-11%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 574
5%
2020
Ülalpeetavate määr 63,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 204,6 eurot
6,9%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 532
1%
2019
Registreeritud töötud 473,0
11,8%
2021