Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kambja vald

Rahvaarv 11 477
4%
2020
Asustustihedus 41,7 elanikku km² kohta
4,2%
2020
Elussündide arv 204
7%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 770
8%
2020
Ülalpeetavate määr 53,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 420,5 eurot
7,5%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 786
5%
2019
Registreeritud töötud 347
17%
2021