Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kastre vald

Rahvaarv 5 263
2%
2020
Asustustihedus 10,7 elanikku km² kohta
1,5%
2020
Elussündide arv 78
-3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 624
8%
2020
Ülalpeetavate määr 50,8 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 228,2 eurot
7,0%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 140
2%
2019
Registreeritud töötud 184
12%
2021