Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kastre vald

Rahvaarv 5 430
3,2%
2021
Asustustihedus 11,0 elanikku km² kohta
3,2%
2021
Elussündide arv 66
-15,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 624
7,8%
2020
Ülalpeetavate määr 52,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 299,1 eurot
5,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 147
0,3%
2020
Registreeritud töötud 165
-9,8%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!