Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kastre vald

Rahvaarv 5 430
3,2%
2021
Asustustihedus 11,0 elanikku km² kohta
3,2%
2021
Elussündide arv 66
-15,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 624
7,8%
2020
Ülalpeetavate määr 52,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 299,1 eurot
5,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 147
0,3%
2020
Registreeritud töötud 154
-7,2%
OKTOOBER 2021