Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Luunja vald

Rahvaarv 5 182
3,6%
2021
Asustustihedus 39,3 elanikku km² kohta
3,6%
2021
Elussündide arv 74
-6,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 610
10,3%
2020
Ülalpeetavate määr 48,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 438,5 eurot
6,0%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 166
3,0%
2020
Registreeritud töötud 146
-9,9%
OKTOOBER 2021