Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Luunja vald

Rahvaarv 5 002
5%
2020
Asustustihedus 38,0 elanikku km² kohta
5,2%
2020
Elussündide arv 79
-6%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 610
10%
2020
Ülalpeetavate määr 48,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 357,5 eurot
8,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 102
8%
2019
Registreeritud töötud 167
11%
2021