Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Nõo vald

Rahvaarv 4 314
0,6%
2021
Asustustihedus 25,5 elanikku km² kohta
0,7%
2021
Elussündide arv 61
15,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 446
2,5%
2020
Ülalpeetavate määr 56,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 328,7 eurot
6,1%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 793
-3,5%
2020
Registreeritud töötud 122
0,0%
AUGUST 2021

Hooldustööde tõttu ei tööta andmete esitamise keskkond eSTAT ja väljundkaardi rakendus 26.09 kell 8.00 kuni 16.00. Vabandage ebamugavuste pärast!