Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Peipsiääre vald

Rahvaarv 5 373
-2%
2020
Asustustihedus 8,2 elanikku km² kohta
-1,6%
2020
Elussündide arv 47
12%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 602
2%
2020
Ülalpeetavate määr 57,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 111,1 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 950
1%
2019
Registreeritud töötud 215
17%
2021