Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Peipsiääre vald

Rahvaarv 5 331
-0,8%
2021
Asustustihedus 8,2 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Elussündide arv 56
19,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 602
1,7%
2020
Ülalpeetavate määr 59,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 157,5 eurot
4,2%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 879
-3,6%
2020
Registreeritud töötud 176
-10,7%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!