Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tartu linn

Rahvaarv 95 430
-0,7%
2021
Asustustihedus 619,5 elanikku km² kohta
-0,8%
2021
Elussündide arv 1 036
-14,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 13 208
2,6%
2020
Ülalpeetavate määr 60,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 417,2 eurot
5,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 36 962
-2,6%
2020
Registreeritud töötud 3 062
-2,4%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!