Luunja vald

Rahvaarv 5 002
5%
2020
Asustustihedus 38,0 elanikku km² kohta
5,2%
2020
Elussündide arv 79
-6%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 553
4%
2019
Ülalpeetavate määr 48,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 357,5 eurot
8,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 102
8%
2019
Registreeritud töötud 149
54%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!