Nõo vald

Rahvaarv 4 287
0%
2020
Asustustihedus 25,4 elanikku km² kohta
-0,1%
2020
Elussündide arv 53
-2%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 435
0%
2019
Ülalpeetavate määr 55,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 252,1 eurot
6,5%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 858
1%
2019
Registreeritud töötud 107
29%
2020