Tartu linn

Rahvaarv 96 123
-1%
2020
Asustustihedus 624,2 elanikku km² kohta
-0,9%
2020
Elussündide arv 1 212
5%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 12 870
1%
2019
Ülalpeetavate määr 59,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 340,5 eurot
7,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 37 952
0%
2019
Registreeritud töötud 2 865
43%
2020