Tartu vald

Rahvaarv 11 162
3%
2020
Asustustihedus 15,0 elanikku km² kohta
3,3%
2020
Elussündide arv 193
5%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 376
4%
2019
Ülalpeetavate määr 54,0 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 336,4 eurot
7,5%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 488
2%
2019
Registreeritud töötud 330
45%
2020